Spiritpact ตอนที่ 1-6/?? ซับไทย

83469l

เนื้อเรื่องเกิดขึ้นหลัง ยู ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เขาได้ทำสัญญากับนักปราบผี คิ และกลายเป็นคู่หูในการปราบวิญญาณร้าย


Spiritpact ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Spiritpact ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Spiritpact ตอนที่ 7
Spiritpact ตอนที่ 8
Spiritpact ตอนที่ 9
Spiritpact ตอนที่ 10