Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru ตอนที่ 1-1/12 ซับไทย

Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในเมือง Eridana พื้นที่ถูกแบ่งการปกครองเป็นสองส่วน ระหว่าง Tseberun Dragon Empire และ Lapetodes Seven Cities Alliance ถูกแบ่งโดยแม่น้ำ Orielal ที่ขวางกลางอาณาเขต ในโลกนี้มีความสามารถพิเศษที่เรียกว่า Jushiki (สูตรเวทมนตร์) ที่ส่งผลปฏิกิริยาเคมีกับอาวุธพิเศษ ทำให้มีผลเหมือนเวทมนตร์จนกลายเป็นอาวุธเวทได้ แล้วยังส่งผลต่อสัตว์ทั่วไปให้กลายเป็นพวกสัตว์ที่อาจก่ออันตรายต่อมนุษย์ อย่างกลายร่างเป็นมังกรหรือสัตว์ชนิดอื่น เนื้อหาโฟกัสไปที่ตัวเองสองคน Gaius Sorel และ Gigina Ashley-Bufh ที่สร้างบริษัทของตัวเองในชื่อ Ashley-Bufh & Sorel Co. รับออเดอร์จัดส่งสูตรยาเวทมนตร์พิเศษตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป

Tags : Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

ยังไม่มา ฉายตอนแรกที่ญี่ปุ้นวันที่ 6 เมษา ซับไทยมาหลังจากนั้น 1-2วัน
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru ตอนที่ 1
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru ตอนที่ 2
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru ตอนที่ 3
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru ตอนที่ 4
Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru ตอนที่ 5