Persona 5 the Animation ตอนที่ 1-12/24 ซับไทย

Persona 5 the Animation
Persona 5 the Animation เนื้อเรื่องเกิดขึ้นในปี 20xx เร็น นักเรียนที่มาเรียนต่อที่โตเกียว หลังได้พลัง Persona จากเวลเวตรูม ได้พบมอร์กาน่า และ ชิโด พวกเขาจึงได้ตั้งกลุ่มโจร เพื่อขโมยหัวใจที่ชั่วร้ายจากพวกผู้ใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองนี้

Tags : Persona 5 the Animation ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Persona 5 the Animation ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Persona 5 the Animation ตอนที่ 12 / สำรอง / สำรอง2

ยังไม่มา มาทุกวันจันทร์
Persona 5 the Animation ตอนที่ 13
Persona 5 the Animation ตอนที่ 14
Persona 5 the Animation ตอนที่ 15