Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 1-21/22 ซับไทย

58533l

เนื้อเรื่องว่าด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ม­ีอยู่ทุกหนทุกแห่ง เรียกว่า มูชิ (ภาษาไทยแปลว่า แมลง) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับเป็นแก่นข­อง “ชีวิต” เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานและบริสุทธิ์กว่าสิ­่งมีชีวิตอย่างพืชและสัตว์ คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นและไม่รับรู้ว่ามัน­มีอยู่ มีน้อยคนที่จะมองเห็นและทำโน่นทำนี่กับมัน­ได้ พระเอกของเรา กิงโคะ เป็น มูชิชิ ก็คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแมลง (ภาษาไทยแปลว่า กีฏจารย์ ฟังดูหรูหราดีเหมือนกัน) ออกพเนจรไปเรื่อย ๆ เพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง และช่วยผู้คนที่มีปัญหาที่เกิดจากแมลงไปด้­วย

ภาคหนึ่ง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 1 / สำรอง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 2 / สำรอง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 3
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 4
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 5
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 6
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 7
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 8
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 9
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 10
จบภาคหนึ่ง

ตอนพิเศษของภาคหนึ่ง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 11-12 / สำรอง

ภาคสอง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 13 / สำรอง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 14
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 15
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 16
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 17
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 18 / สำรอง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 19 / สำรอง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 20 / สำรอง
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 21 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Mushishi Zoku Shou ตอนที่ 22 END

ภาคอื่นๆ
Mushishi
Mushishi Zoku Shou