Mob Psycho 100 ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

80356l

ผลงานของ One เจ้าของผลงาน One Punch Man เรื่องของ “ม๊อบ” ผู้ใช้พลังจิตที่อยากใช้ชีวิตธรรมดาๆ แต่ถ้าระดับความรู้สึกเขา ถึง 100 เมื่อใด พลังที่มหาศาลซึ่งพร้อมทำลายทุกสิ่งจะปรากฏออกมา

Password MEGA : Zone-Anime
Mob Psycho 100 ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Mob Psycho 100 ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3