Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 1-13/13 ซับไทย จบ

78783l

ภาค Spin Off ของซีรีส์เมไจ กล่าวถึงเรื่องราวการผจญภัยของซินแบดในสมัย 30 ปีก่อนที่จะขึ้นเป็นราชา


Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2
Magi: Sinbad no Bouken (TV) ตอนที่ 12-13 END / สำรอง / สำรอง2