Jikan no Shihaisha ตอนที่ 1-5/?? ซับไทย

Jikan no Shihaisha
เนื้อเรื่องย่อ ในยามที่ผู้คนปรารถนาที่จะย้อนเวลากลับไป ปีศาจที่กินเวลาจะปรากฏตัว พวกเหล่า Chronos Ruler ผู้มีพลังพิเศษเฉพาะตัวจะปรากฏตัวเพื่อปราบพวกมัน

Tags : Jikan no Shihaisha ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย

Jikan no Shihaisha ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 6
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 7
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 8
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 9
Jikan no Shihaisha ตอนที่ 10