Ito Junji: Collection ตอนที่ 1-3/?? ซับไทย


ผลงานรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของ อิโต้ จุนจิ ในชื่อ Horror World of Junji Ito / Itou Junji Kyoufu Collection, Masterpiece Collection หรือชื่อไทย คลังสยอง เป็นการรวมเรื่องสั้นจากเรื่องต่างๆ ที่สร้างโดยผลงานของอาจารย์ อิโต้

Tags : Ito Junji: Collection ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Ito Junji: Collection ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ito Junji: Collection ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Ito Junji: Collection ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Ito Junji: Collection ตอนที่ 4
Ito Junji: Collection ตอนที่ 5