วิธีโหลด และ ดูออนไลน์

มาถึงหน้าหลักก็เลือกเรื่องที่จะดู

Screenshot_1

ต่อมาสีน้ำเงิน เป็นของ Openload.co สีแดง Tune.pk สีเหลือง Google

Screenshot_2
ดูออนไลน์ สามารถดูได้ทั้งสามอัน แนะนำ Google กับ Tune ถ้าเน็ตช้าหรือดูจอเล็ก แต่ถ้าดูจอใหญ่ๆเน็ตเร็วก็แนะนำ Openload
ดาวน์โหลด สามารถโหลดได้สองอันคือ Openload กับ Goolge ตามภาพด้านล่าง

Screenshot_3-vert-vert

ภาพด้านบนคือของ Openload ต่อมาภาพด้านล่างเป็นของ Tuen

Screenshot_3-vert

ต่อมาของ Google

Screenshot_6-vert

เท่านี้ก็จบแล้ว~~~~~