Hitorijime My Hero ตอนที่ 1-6/?? ซับไทย

Hitorijime My Hero
มังงะ Hitorijime Hy Hero ผลงานของ Arii Memeco ภาค Spin Off ของเรื่อง Hitorijime Boyfriend ตีพิมพ์ในนิตยสาร gateau ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน ยังไม่จบ

Tags : Hitorijime My Hero ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย


Hitorijime My Hero ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา ตอนใหม่มาทุกวันอาทิตย์
Hitorijime My Hero ตอนที่ 7
Hitorijime My Hero ตอนที่ 8
Hitorijime My Hero ตอนที่ 9
Hitorijime My Hero ตอนที่ 10