Hitorijime My Hero ตอนที่ 1-12/12 ซับไทย จบ

Hitorijime My Hero
มังงะ Hitorijime Hy Hero ผลงานของ Arii Memeco ภาค Spin Off ของเรื่อง Hitorijime Boyfriend ตีพิมพ์ในนิตยสาร gateau ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน ยังไม่จบ

Tags : Hitorijime My Hero ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ซับไทย


Hitorijime My Hero ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 8 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 9 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 10 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 11 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3
Hitorijime My Hero ตอนที่ 12 END / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3