Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 1-51/51 (266-316/316) ซับไทย จบ

72078l

กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 1 (266) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 2 (267) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 3 (268) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 4 (269) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 5 (270) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 6 (271) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 7 (272) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 8 (273) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 9 (274) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 10 (275) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 11 (276) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 12 (277) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 13 (278) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 14 (279) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 15 (280) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 16 (281) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 17 (282) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 18 (283) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 19 (284) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 20 (285) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 21 (286) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 22 (287) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 23 (288) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 24 (289) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 25 (290) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 26 (291) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 27 (292) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 28 (293) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 29 (294) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 30 (295) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 31 (296) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 32 (297) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 33 (298) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 34 (299) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 35 (300) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 36 (301) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 37 (302) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 38 (303) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 39 (304) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 40 (305) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 41 (306) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 42 (307) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 43 (308) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 44 (309) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 45 (310) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 46 (311) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 47 (312) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 48 (313) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 49 (314) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 50 (315) / สำรอง
Gintama° season 7 (2015) ตอนที่ 56 (316) END / สำรอง