Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 0-25/25 BD ซับไทย จบ

67333l
Fate Stay Night ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงริน ซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 0 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 1 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 2 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 3 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 4 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 5 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 6 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 7 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 8 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 9 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 10 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 11 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 12 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 13 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 14 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 15 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 16 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 17 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 18 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 19 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 20 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 21 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 22 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 23 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 24 / สำรอง2
Fate/stay night: Unlimited Blade Works ตอนที่ 25 END / สำรอง2