Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 1-7/?? ซับไทย


เนื้อเรื่องเกี่ยวกับัชีวิตประจำวันของเอมิยะซัง กับตัวละครจากเรื่องเฟท ที่สนุกกับการทำอาหาร กิน และใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน

Tags : Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ภาค 1 2 3 4 5 ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ภาค ซับไทย จบ

Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 2 / สำรอง / สำรอง2
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 3 / สำรอง / สำรอง2
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 4 / สำรอง / สำรอง2
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 5 / สำรอง / สำรอง2
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 6 / สำรอง / สำรอง2
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 7 / สำรอง / สำรอง2

ยังไม่มา
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 8
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 9
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan ตอนที่ 10