Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 1-1/?? ซับไทย

82948l

เรื่องราวเกิดขึ้นในปีในปี 1912 หญิงสาวได้ถามชินปาจิ นากาคุระ เพื่อต้องการทราบเรื่องจริงของอสูรแห่งชินเซ็นกุมิ โทชิโซ ฮิจิคาตะ ย้อนไปปี 1859 เรื่องราวของ ฮิจิคาตะ และพรรคพวกในกลุ่มชินเซ็นกุมิ


Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 1 / สำรอง / สำรอง2 / สำรอง3

ยังไม่มา
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 2
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 3
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 4
Chiruran: Nibun no Ichi ตอนที่ 5

  • Haitest

    โหย เซ็ง นึกว่าจะทำภาพแบบมังกะ อนิเมะดันทำเป็นตัวจิบิ แงงงงงงงงงงงงง T T